Maar Janda a


ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ 
ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ...
ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਇਤਬਾਰ 
ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ...

ਕਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ.....
ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 
ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ.....

ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਦਿਲ 
ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਹੋਵੇ ,,
ਕੀਤਾ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ 
ਇਨਕਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ...