Yaar hona

ਇਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ _,
ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ _,
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ _,
ਕਾਤਿਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ _,
ਦੇਖਕੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ _,
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ _,
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ _,
ਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋਣਾ …